Chào mừng đến với CTM JSC

Máy mài dao chuốt

Trục cơ khí Trục X mm 1500
Trục Y mm 250
Trục Z mm 200
Trục A ° 360°
Trục B ° 0° ~ -90°
Trục C ° ±30°
Khoảng cách giữa mũi chống tâm và mặt bàn mm 190
Khoảng cách giữa các mũi chống tâm mm 1500
Động cơ các trục Trục X KW 1.5/1.8 
Trục Y KW 1.5/1.8
Trục Z KW 1.5/1.8
Trục A KW 3/2.5 (động cơ servo)
Trục B   Thủ công
Trục C   Thủ công
Dao cụ Đường kính dao nhỏ nhất Mm Ø20
Đường kính dao lớn nhất Mm Ø150
Trọng lượng phôi lớn nhất Kg 150
Trục chính Đường kính đá mài   Ø50~Ø150
Tốc độ đá mài Vòng/phút 1000~10000
Động cơ KW 2

Liên hệ